FIXERUM TIL VESTERBRO

BLOG OM FIXERUM AF MICHAEL LODBERG OLSEN

FIXERUM TIL VESTERBRO header image 1

Mændenes Hjem ser fixerum i Hamburg

december 25th, 2008 · No Comments

Personale fra Mændenes Hjem besøger Hamburg for at se deres fixerum.hamburg07.JPG


Se billeder fra studieturen.

Hamburgtur: Fixerummet Drob Inn

Nattevagterne og et par andre medarbejdere fra MH var i slutningen af August i Hamburg for at se på fixerum. Vi besøgte to: Abrigado, et mindre sted i udkanten af Hamborg (Jesper Måge vil beskrive dette besøg), og Drob Inn, det største af sin slags i Tyskland.

Hent beskrivelse i PDF: hamburgtur_mh.pdf
Vores umiddelbare oplevelse

DROB-iNN ligger lige bag hovedbanegården, i retning af havnen. Man skal igennem en mindre park, der skråner ned imod det ejendomskompleks der huser det rådgivnings og sundhedscenter som fixerummet er en del af.

Vi ankom kl. 13.00, pladsen foran ejendommen var fyldt med stofmisbrugere, der har vel været imellem 100-200.

Vi blev vist rundt af en medarbejder der talte flydende engelsk. Hun fortalte at der var ualmindeligt mange misbrugere den dag, formodentlig fordi de lige havde fået penge (det var mandag den 1. september).

Fixerummet

Er indrettet med klinker på væg og gulv, mens vi var der, var en medarbejder i gang med at rengøre lokalet. Centret var lukket da vi var på besøg, det havde de hver dag, vist mellem 12.00 og 14.00, mens medarbejderne gjorde rent og vagten blev overdraget til et nyt hold medarbejdere.

Der var cirka plads til 25 brugere ad gangen, som alle bliver sluset ind samtidig, og kan være i fixerummet 20 minutter, hvis nogle har brug for lidt ekstra tid, er dette også muligt.

De kunne sidde på begge sider af et langt stålbord og injicere deres stof. Og til forskel fra Sundhedsrummet, som åbner her på Vesterbro til november, kan de selv medbringe deres illegale stof. Der var dog ikke nogen uddeling af fri heroin e.l.. Udover injektionsbordet, var der et adskilt aflukke med glasvægge, hvor brugerne kunne ryge crack e.l.. Her var der vel plads til 6-8 brugere, mens der ved injektionsbordet var plads til 10-12. Der var også nogle skærme hvor brugerne kunne have noget privathed mens de injicerede. De blev mest brugt af kvinder, men synes at være en god løsning, hvis brugerne skulle have adgang til lysken e.l.

Fixerummet var bemandet af en socialfagligt uddannet medarbejder. At det var en socialfaglig og ikke en sundhedsfaglig medarbejder var et bevidst valg. Man havde nemlig, ligesom i Abrigado gjort den erfaring, at fixerumssituationen var en vældig god mulighed for at etablere kontakt til brugerne. De var afslappede og let tilgængelige fordi de havde deres stof, og skulle til at tage det. Det socialfaglige personale benyttede derfor lejligheden til at komme ind på livet af den enkelte stofbruger, det vil sige motivationsarbejde i forhold til at rykke den enkelte bruger, eller til at få konkrete aftaler i stand.

Medarbejderen fortalte at det er hårdt at være på arbejde i fixerummet, så man skiftedes, sådan at en medarbejder var i lokalet var en time i lokalet, hvorefter vedkommende blev afløst af en kollega.

Fixerummet er døgnåbent, og har i gennemsnit 12.718 brugere pr. måned (47% om natten), og man har i gennemsnit 11 af det de kalder drug related emergencies pr måned, hvor 37% finder sted om natten.

Hvad angår misbrugets art fik vi følgende tal:
Heroin cirka 57%
Benzod. Cirka 15 %
Crack cirka 22%

Værestedet/kanyleudveksling

Fixeprojektet er en del af et større rådgivnings og sundhedscenter, der har en række forskellige tilbud til stofmisbrugere. Udover fixerummet bestod projektet også af et værested og en kanyleudvekslingscentral. I værestedet har man plads til 100 brugere ad gangen, som stort set alle sammen kommer for at benytte fixerummet. Når man sluser 25 brugere fra værested til fixerum, lukkes der 25 nye brugere ind, mens de brugere der har været i fixerummet går direkte på gaden, når de er færdige.

Der kan købes billig mad, kaffe m.v., og værestedet bliver af det socialfaglige personale brugt til kontaktetablering.

Værested og fixerum ligger i stueetagen, mens medarbejdernes kontorer er placeret på 1. sal, hvor brugerne kan få socialfaglig rådgivning og vejledning, f.eks om.

*

afgiftning
*

substitution
*

terapi (jeg tror de anvender terapibegrebet bredere end vi gør, så begrebet også omfatter mere intervenerende socialrådgivning, såvel som det vi kalder døgnbehandling)
*

Vejledning og koordinerende i forhold til offentlige myndigheder
*

Hjælp til forskellige boformer/botilbud, herberger m.v.
*

Kriseintervention, f.eks. ifm. selvmordsforsøg eller voldtægt
*

Sundhedsfremmende foranstaltninger, sikker brug af stoffer (meget af denne vejledning finder sted i fixerummet)
*

Vejledning i forbindelse med problemer knyttet til prostitution og seksuelt overførte sygdomme.

I natcafeen gennemførte man 2003/04 en række interview med brugere, for at afdække hvor de har taget der stoffer indenfor de seneste 24 timer:

2003: hjem: 30.7%; venner/bekendte 24.6%; offentlige steder 84,2%; fixerum 57,9%, Andet 6,1%.

2004: hjem 35.6%; venner/bekendte 16.1%; offentlige steder 36.8%; fixerum 80,5%; andet 13,.8%

Ved siden af indgangen til fixerummet er der en glasluge hvor der fast sidder en medarbejder. Brugerne kan her, direkte fra gaden, bytte deres brugte kanyler til nye. Det er almindeligt at brugerne kommer med flere plasticposer fyldt med brugte kanyler. Det har selvsagt den fordel, at man ikke finder kanyler og kanyleaffald i gadebilledet. Den medarbejder der viser os rundt, giver udtryk for at det er en ordning der fungerer vældig godt. Vi har desværre ingen tal på hvor mange kanyler og sprøjter der udveksles hver dag. Udover kanyle og sprøjteudveksling, er det en del af centrets tilbud at man kan få vejledning i sikker sex, ligesom der udleveres kondomer, i lighed med Mændenes Hjem.

Værestedet tilbyder også mulighed for tøjvask, bad, brugt tøj og gratis mailadresse til værestedets brugere.

Rådgivnings- og Sundhedscentrets øvrige tilbud

Udover fixerum, kanyleudveksling og værested består centret som nævnt også af en række andre tilbud til stofmisbrugere. Rådgivnings- og vejledningsdelen er kort nævnt ovenfor, ligesom substitution og afgiftning er blevet nævnt. Men herudover findes der i samme ejendomskompleks også to botilbud for stofmisbrugere. Dels et slags akutherberg hvor det er muligt at overnatte nogle enkelte nætter samt et boprojekt for misbrugere. Den medarbejder som viser os rundt fortæller at hun ikke kender ret meget til botilbudene. Hun fortæller dog, at beboere/brugere af boformerne har egen indgang, og at medarbejderne kontrollerer værelserne en gang i timen (sic), for at sikre imod od’ere.

Vi fik desværre heller ikke at vide hvordan substitutionsbehandlingen var organiseret, og heller ikke hvordan man på centret håndterede afgiftning af værestedets brugere. Men hun fortalte, at sundhedsdelen på linie med de socialfaglige aktiviteter var essentiel del af arbejdet, og at 491 personer i 2007 benyttede centrets sundhedstilbud (i alt 3987 konsultationer (incl. Psykiatri)). Dette tal forekommer mig bemærkelsesværdigt lavt, i forhold centrets samlede antal brugere: på et år bliver fixerummet således brugt næsten 150.000 gange…

Idet misbrugsbilledet ligesom i København har forandret sig, flere crack-brugere end tidligere, har man på centret etableret opsøgende arbejde på gadeplan, herunder fremskudt sagsbehandling, ligesom man arbejder opsøgende i fængsler, på hospitaler m.v..

Indtryk og overvejelser

Vi besøgte som nævnt to fixerum, Drob-Inn som jeg lige har beskrevet, og Abrigado som Jesper Måge vil skrive om. Det slog os at der var en bemærkelsesværdig forskel på de to steder. Ganske vist var begge tilbudene lukkede for brugere under vores besøg, så vi fik ikke et billede hvordan de håndterede den direkte kontakt til brugerne. Men vores indtryk var ikke desto mindre, at man på Abrigado vægtede en mere intim atomsfære og en familiær omgang med brugerne, mens Drop-Inn, som jo også havde langt flere brugere, blev nød til rationelt at organisere arbejdsgangene på en sådan måde, at de bliver i stand til at håndtere det store antal brugere der frekventere centret dagligt.

Den medarbejder fra Drop-Inn der viste os rundt, fortalte at man på centret ofte modtog besøg fra ind- og udland, og at man havde været med til at starte fixerum op i Australien, Italien og vist også i Norge. Udover os, ville der samme dag også komme gæster Finland. Alt i alt virket det til at være en veldrevet og velfungerende center, der rummede en lang række relevante tilbud til stofmisbrugere.

Tags: Fixerum · stofbrugere

0 svar indtil videre ↓

  • Der er ingen kommentarer endnu...se at komme i sving.

Smid en kommentar