FIXERUM TIL VESTERBRO

BLOG OM FIXERUM AF MICHAEL LODBERG OLSEN

FIXERUM TIL VESTERBRO header image 1

Cost-benefit på fixerum

juni 16th, 2009 · No Comments

En nylig undersøgelse i Canada, Vancouver (International Journal of Drug Policy, 2009), viser, at det er en god investering at oprette fixerum, idet der er store besparelser ved at reducere HIV-tilfælde og dødsfald i forbindelse hermed samt overdosisdødsfald.

InSite - fixerum i Vancouver

Det vil føre for vidt at gennemgå de teoretiske og statistiske forudsætninger for regnestykket, men de er baseret på tal fra Insite, et overvåget stofindtagelsesrum i Vancouver samt tal fra lignende undersøgelser. Den grundlæggende metode er at se på, hvor mange HIV-infektioner og relaterede dødsfald samt overdodsisdødsfald der forhindres, og sammenholde de samlede omkostninger ved at drive Insite, at se på de samlede besparelser ved færre behandlingsomkostninger samt at opgøre værdien af et menneskes liv, dvs. et mistet livs manglende samfundsmæssige produktion i kroner og øre.

I hele tal betyder det, at Insite forhindrer 35 nye HIV-tilfælde og 3 dødsfald årligt. Ifølge de bagvedliggende forudsætninger er der tale om konservative beregnninger, således at man lægger sig på de laveste beregninger, hver gang man laver en udregning. Regnestykket viser, at der er en social besparelse på 6 mill. $ om året, når de sociale udgifter til Insite er trukket fra. Det giver en cost benefit ratio/forhold på 5.12:1, dvs. for hver investeret dollar har man sociale besparelser på 5.12 $.

Overført til danske forhold kan det have betydning ift. de ca. 8% af stofbrugerne, der årligt HIV-smittes. I 2007 var der tale om 307 nye HIV-smittede ialt, dvs. at der i 2007 indledtes behandling af ca. 25 HIV-smittede stofbrugere. Det vil dog være vigtigere i DK at se på de mange narkodødsfald, nemlig de over 300 døde stofbrugere vi har i DK årligt. Regnestykket kan ikke laves for nuværende, men stofindtagelsesrum i DK også vil betyde en vis reducering af HIV-smittede samt ikke mindst en reducering af vort høje dødstal blandt stofbrugere.

Et cost-benefit regnestykke ud fra danske forhold vil givet vise samme tendenser, men vil antagelig slå mest igennem ift. sparede menneskeliv ift. overdosistilfælde. Stofindtagelsesrum i forbindelse med nem adgang til sundhedsforebyggende tiltag kan også betyde, at der reduceres yderligere sociale udgifter, idet risikoadfærd iøvrigt reduceres som et resultat af en mere sikker og tryg stofindtagelsesramme, den samlede sundhedstilstand forbedres, og flere vil opsøge behandlingsmuligheder.

Der er langt fra Vancouver til Vesterbro, København, men med de givne forudsætninger kan fixerum i DK foruden fordelene ved at skabe en mere værdig og sikker ramme for stofindtag også vise sig at være en god forretning.

Tags: Fixerum · Narkotika

0 svar indtil videre ↓

  • Der er ingen kommentarer endnu...se at komme i sving.

Smid en kommentar