FIXERUM TIL VESTERBRO

BLOG OM FIXERUM AF MICHAEL LODBERG OLSEN

FIXERUM TIL VESTERBRO header image 1

Fixerum Barcelona

januar 24th, 2010 · 1 Comment

DUGNAD Vesterbro har besøgt Barcelona for at se på narkoløsninger og fixerum. 5 fixerum i barcelona og omegn forbedre forholdene for stofbrugere og lokalområderne i storbyen gennem rigtig mange år.

Dugnad Studietur til Barcelona d. 17.1-20.1.2010.

Stofindtagelsesrum i Barcelona, Spanien.

Dugnad Vesterbro har besøgt 2 stofindtagelsesrum i Barcelona, Spanien, der begge har fungeret i ca. 5 år. Kontrolleret stofindtagelse blev legaliseret omkring 2005 i Spanien, og de 2 steder havde begge forinden indledt forsøg hermed besluttet af de respektive bystyrer.

Barri de la Mina.

Det første mindre sted ligger i en selvstændig region uden for Barcelonas Bystyre. Barri de la Mina er et tidligere slumbydel, der er under byfornyelse. Som led i den meget omfattende og innovative byfornyelsen er der etableret et stofindtagelsesrum i nogle containere skjult bag en mur på et mindre jordstykke midt i bydelen. Stedet er midlertidigt, idet planen er at åbne et større centralt sted med stofindtagelse, nålebytte, sundhedsrum og rådgivning – et center, der kan opsuge bydelens stofbrugere. Der foregår et meget omfattende netværksarbejde med en koordinator i spidsen, der samler alle interessenterne til mange formelle møder samt en mængde ad hoc møder omkring konkrete problemstillinger. Samarbejdet med politiet er meget udbygget, og der foregår en løbende justering.

Containerne er sammenstillet i en L-form med døre mellem rummene. Stedet bærer præg af at være et overgangssted, idet forholdene er spartanske og indretningen hyggelig og ”gammeldags”. Man kommer fra gadeplan umiddelbart ind til en reception, der tager sig af kanylebytte og viderehenvisning til venterum og stofindtagelsesrum. Venterummet er en mindre cafe (20-30 personer ad gangen) med mulighed for hygge og kaffe og forfriskninger. Fixerum og rygerum er sparsomt indrettet men synes at fungere efter hensigten. Der er konstant en sygeplejerske, der overvåger stofindtagelsesrummene. Stedet og personalet giver en en god følelse af, at her er man velkommen og her får man en respektfuld behandling.

Der kommer omkring 50-60 personer om dagen, der såvel fixer som ryger deres stoffer, og der udleveres dagligt sprøjter mv. i et antal af flere hundrede. Det foregår som en sprøjtebytteordning, hvor man kan få 2 for 1. Udenomsarealet bærer ikke præg af, at der er stofbrugere i området, idet der hverken ligger kanyleaffald eller andet, og der er ikke en sammenstimlen eller kø foran stedet. Der er 2-3 OD’ere om måneden, men der har ikke været nogen dødstilfælde, og der er mulighed for tilsyn fra sygeplejerske samt henvisning til andre hjælpeforanstaltninger. Dødstallet blandt stofbrugere i Barri de la Mina er faldet markant de sidste 4 år.

Sala Balvard.

Sala Balvard er et ud af 4 eksisterende stofindtagelsesrum i Barcelona åbnet i 2004. Stedet ligger anonymt på en plads i Ravel bydelen forsænket ind i et stykke bymur. Ravel er den bydel i Barcelona, der som Vesterbro har den største koncentration af stofbrugere, prostituerede og pushere Pladsen ligger ca. 5 minutter fra den sydlige del af det populære strøg i Barcelona, Ramplaen. Stedet, rummene og indretningen har et meget smukt præg af stil og klassisk elegance, der signalerer værdige rammer. Der er ved indgangen en reception, hvor der sidder en receptionist, der smilende modtager brugerne af stedet.

Der kommer dagligt op til ca. 300 personer, mange ofte flere gange om dagen, da stedet har åbent i 20 timer kun afbrudt af rengøring melle 04 til 07 om morgenen.

Man træder ind i et opholdsrum med mulighed for kaffe og lettere forfriskninger. Her kan man hygge sig, hvile ud og ”crasche og stene”, snakke med medarbejdere, tilmelde sig sportslige og kulturelle aktiviteter osv. Stofindtagelsesrummene, der overvåges af sygeplejersker på skift gennem glasvinduer, indtages af stofbrugere, der injicerer eller ryger deres stoffer. Det er muligt på stedet at lave crack med natriumbikarbonat (bagepulver), mens salmiakspiritus er forbudt. Der kan injiceres metadon. Der er endvidere en metadonudlevering til folk i substitutionsbehandling og mulighed for at blive henvist til nedtrapning. Der er sundhedstilbud, mulighed for at snakke med en sagsbehandler eller en psykolog samt at blive visiteret til andre hjælpetilbud. Der kan iværksættes mindre aktiverings- og jobforløb i de perioder, hvor brugerne er inde i stabile forløb.

Der er ca. 5 OD’ere om ugen, og der er ikke rapporteret dødstilfælde. Forgiftnings-/overdosis- dødstallet blandt stofbrugerne i Barcelona er faldet drastisk i løbet af de sidste 5 år, og i dag er der tale om meget få dødsfald årligt. HIV-smitte og andre sygdomme er reduceret igennem en omfattende skadesrededuktionsindsats med vægten på en præventiv indsats – nålebytte, vaccinationer, hygiejneprogrammer, sårpleje osv.

Området omkring Sala Balvard patruljeres konstant af politiet, der synes at have et kendskab til brugerne, snakker med dem og frit lader dem passere ind til stedet. Der er intet præg af kanyleaffald eller ”junkieadfærd” i området omkring stedet, ingen kødannelse og ingen pushervirksomhed. Stedet praktiserer ikke selv et større netværksarbejde, men de er også indlejret i en større sundhedsorganisation, BDA, der er landsdækkende og står for den lokalpolitiske, politimæssige og borgerrettede agenda.

Stedet giver en en fornemmelse af, at her er etableret et professionelt sted, der virker effektivt, resultatorienteret, respektfuldt og med megen fokus på brugernes behov og ønsker. Der er ingen løftede ”pegefingre”, pres på brugerne om forandringer eller arrogante ”vi-ved-bedre” ekspertattituder. Man efterlades med et indtryk af, at her er løst en kompleks opgave på fornemmeste vis med inddragelse af politi i en regulerende indsatst og med brugerne i centrum.

Planen er, at Barcelobas bystyre vil etablere 9 stofindtagelsesrum af forskellig størrelse fordelt i de 9 bydele/regioner, som byen er delt op i. Det 5. sted er ved at blive etableret. Bystyret i Barcelona har taget nogle modige og tilsyneladende fremsynede beslutninger, der på ansvarlig vis har reduceret dødstallene blandt stofbrugere samt har løftet stofbrugernes samled livskvalitet afgørende. Samtidigt har indsatsen minimeret stofadfærdens følgevirkninger ift. lokalbefolkningen. Barcelona synes på vej til at få udbygget en professionel og kvalificeret indsats i forhold til de mest udsatte stofbrugere, der lever op til de mål Dugnad Vesterbro har sat som sin ypperste målsætning.

Tags: Dugnad · Fixerum · Narkotika · velfærd

1 svar indtil videre ↓

  • 1 BERTRAND Beranrd // mar 9, 2010 at 19:17

    Hej
    Medlem af kollektive frivillige “forbrug rum” i
    Frankrig, kan du besøge vores hjemmeside http://www.salledeconsommation.fr
    I solidaritet med din handling

Smid en kommentar