FIXERUM TIL VESTERBRO

BLOG OM FIXERUM AF MICHAEL LODBERG OLSEN

FIXERUM TIL VESTERBRO header image 1

Frankfurt løsninger

marts 11th, 2010 · No Comments

DUGNAD har været på studiebesøg i Frankfurt:

Der bor ca. 1,8 mill. mennesker i Frankfurt og omegn. Tilstedeværelsen af stofindtagelsesrum (fixe- og rygerum) siden 1996 og til i dag, hvor der er 4 stofindtagelsesrum, betyder, at dødstallene i Frankfurt vedr. OD er faldet fra 147 i 1991 til 24 i 2005. En reduktion i dødsfald på over 600 %. (For Tyskland som helhed er talllene for 1991, 2119 og for 2005, 1326, dvs. et fald på ca. 160 %).

Frankfurt er den første by i Tyskland, der indfører sikre fixerum tilbage i 1995. Det sker på tværs af forbundsregeringens forbud mod fixerum. Frankfurt havde nedsat en netværksgruppe bestående af højt placered folk med berøring til området – politidirektør, byens anklager, højt placerede embedsfolk og folk fra narkoområdet. En gruppe, der kunne træffe beslutninger. Det etableres en såkaldt Montagsrunde, hvor man mødes jævnligt, og hvor man går efter løsninger. Dette afløser den førstnævnte gruppe efter vedtagelsen om at indføre fixerum i Frankfurt som et forsøg. Montagsrunde fungerer som et koordinationsudvalg, som udgør en indsatsgruppe, der er tæt på udviklingen af en sammenhængende stofpolitik. Forsamlingen består af en embedsmand fra byrådets sundhedsudvalg, 2 højtstående politikommissærer, chefer fra kontorerne for offentlig sundhed, offentlig orden, unge og sociale spørgsmål, præventionsrådet, statens kontor for skolespørgsmål 2 valgte medlemmer fra ngo’er og en vicepræsident fra byens handelskammer.

Deres virksomhed og arbejde hviler på 4 søjler – prævention, krise og overlevelse (harm reduction, social (re)integration), stoffri behandlingsprogrammer (motivation og forandring), repression (regulering ift. kriminalitet og problemer i det offentlige rum). De gode resultater i Frankfurt tager udgangspunkt i et veludbygget netværksarbejde og en sammenhængende stofpolitik, hvor byen i dag har 4 stofindtagelserum (fixe og ryge) med en nålebytteordning, der fungerer upåklageligt. Stofindtagelsesstederne er udbygget med sundhedstilbud, rådgivning, terapi, en cafe med mulighed for toiletter, bad og tøjbytte. ”To Kick The Habit” er overskriften på et Drug Aid program med metadonbehandling, rådgivning og terapi, uddannelse, jobrettehed, opkvalificering og jobmuligheder.

Vi besøgte 2 steder og spiste sammen med stofbrugerne i Cafe Fix, og alle steder fandt vi en respektfuld omgang mellem medarbejdere og stofbrugere. Lokalerne var fyldt med en god stemning og en bemærkelsværdig ro. Stederne var organiseret og koordineret på bedste tyske vis med klare regler og procedurer. Disciplin og gensidig respekt synes at kendetegne de daglige rutiner.

Frankfurt synes at have fået fod på en sammenhængende stofbrugerpolitik, der synes værdig og velintegreret i byens liv. Deres netværksarbejde er forbilledligt og deres håndtering synes professionel og gennemtænkt. Frankfurt er en messe værd. Så Dugnad opfordrer danske politkere, embedsfolk og folk fra narkosektoren til at rejse til Frankfurt, hvor I vil få evidens, erfaringen og viden nok til at kunne omsætte det til en dansk virkelighed. Øjeblikkeligt og nu.

Tags: Dugnad · Fixerum · narkomaner · Narkotika · stofbrugere

0 svar indtil videre ↓

  • Der er ingen kommentarer endnu...se at komme i sving.

Smid en kommentar