FIXERUM TIL VESTERBRO

BLOG OM FIXERUM AF MICHAEL LODBERG OLSEN

FIXERUM TIL VESTERBRO header image 1

Mulighedernes land – for stofbrugere

november 26th, 2007 · No Comments

Det nye VK regeringsgrundlag hedder Mulighedernes land. VK vil “Skabe lige muligheder og fælles ansvar for samfundets svage og udsatte grupper – et samfund hvor alle er med”. Således står der i afsnit 9 s 28 om de mest udsatte i “Mulighedernes samfund”. For mulighedernes land for stofbrugere står der:

Lægeordineret heroin til de tungeste misbrugere
Regeringen vil som led i behandlingsindsatsen for de tungeste heroinmisbrugere igangsætte en ordning med lægeordineret heroin. Målet er fortsat, at de pågældende kommer ud af deres misbrug.
Frit valg af behandlingstilbud for stofmisbrugere

Regeringen vil udvide den nuværende ordning for frit valg af behandlingstilbud for stofmisbrug, så private ambulante behandlingstilbud også omfattes. Herefter vil retten til frit valg mellem offentlige og private godkendte behandlingstilbud for stofmisbrug omfatte såvel døgnområdet som det ambulante område.
Fokus på udsatte gruppers sundhedsproblemer

Regeringen vil forstærke indsatsen for at forebygge sundhedsmæssige problemer blandt de udsatte grupper. Usund levevis og dårligt helbred kan være en alvorlig barriere for at begå sig på arbejdsmarkedet og i samfundet i det hele taget. Bekæmpelsen af social ulighed i sundhed skal derfor indgå som et vigtigt element i en ny forebyggelsesplan.

I et brugerperspektiv må det betyde at der endelig etableres et brugerrum, hvor stofbrugerne kan indtage deres stoffer under sundhedsfaglig og etiske forhold. Erfaringer fra 80 brugerrum i vesten, Canada og Australien viser klart – at det redder liv, skaber bedre sundhed hos stofbrugerne, skaber bedre kontakt og at lokalområderne bliver aflastet af stofbrugere, der bliver nødt til at indtage stoffer bag en bil eller i en affaldscontainer. Der ud over fjerner det kanyler og sprøjter fra gaden.

Så hvis regeringen vil en brugerorienteret velfærd, vil de – hvis de er hurtige – kunne komme op på internationale standarter inden næste valg. Ultimo 2008 står der et helt nyt sundhedsrum klar på Vesterbro – forberedt til at kunne fungere som brugerrum. Så det kan gå hurtigt!

Tags: Fixerum · Hvad siger stofbrugerne? · Lægeordineret heroin

0 svar indtil videre ↓

  • Der er ingen kommentarer endnu...se at komme i sving.

Smid en kommentar