FIXERUM TIL VESTERBRO

BLOG OM FIXERUM AF MICHAEL LODBERG OLSEN

FIXERUM TIL VESTERBRO header image 1

Sagt og skrevet om placering af sundhedsrum

april 10th, 2007 · 10 Comments

27. marts skriver Morten Vestergaard fra Jyllands Posten, under overskriften “Hvor skal sundhedsrummet ligge?” om placeringen af det nye sundhedsrum med værested. Sandre Holm der er beboer i Abel Cathrines Gade siger til JP: “Der er i forvejen mange, som fixer på gaden, så det ville da være fint både for dem og os beboere, hvis de fik et sted at være. Det er jo ydmydende for dem at de i dag bliver nødt til at stå på gaden”.
Formand for Vesterbro Lokalråd, Niels Vestergaard udtaler til JP om placeringsmuligheden i Abel Cathrines Gade: “Gaden er i forvejen hårdt ramt af mange stofmisbrugere, og det kan næsten kun blive bedre. Formålet med sundhedsrummet er jo netop at få misbrugerne væk fra gaden og give dem et sted at være”.

Tags: Sagt og skrevet

10 svar indtil videre ↓

 • 1 Michael Lodberg Olsen // apr 10, 2007 at 14:29

  “Sundhedsrum nabo til vuggestue” er overskriften på et læserbrev 2. april i Vesterbro Bladet af Gunnar Mogensen, Istedgade 24. Han skriver blandt andet: “Nærmeste nabo i Abel Cathrines Gade vil blive vuggestuen Abel med 48 pladser. Og hvis sundhedsrummet kommer til at tiltrække narkomaner og deres forsynere i samme grad, som det er tilfældet med Mariatjenesten, vil forældre og børn komme til at løbe spidsrod mellem disse personer, når de skal til og fra vuggestuen.”

 • 2 Michael Lodberg Olsen // apr 12, 2007 at 09:10

  Under overskriften “Brug for åbenhad om Dugnad-centeret” skriver Peter Christensen, medlem af menighedsrådet i Mariakirken og repræsentant i Dugnad Følgegruppen for Narkofrit Vesterbro et læserbrev i Vesterbro Bladet d. 11. april: “…. Således fortsættes åbenlyst en kedelig strategi, hvor Kommunen og Dugnads bestyrelse holder kortene tæt på kroppen, formentlig i misforstået angst for at upopulære beslutninger offentliggøres for tidligt, med modstand fra lokalområdet til følge.” Til slut skriver Peter Christensen “…. at netop sådan en sag, der gennem årtier har optændt og involveret så mange forskellige mennesker på Vesterbro, kræver en ekstrem åbenhed, for ikke at skabe mistro og misforståelser blandt parter der til syvende og sidst vil det samme.”

 • 3 Michael Lodberg Olsen // apr 12, 2007 at 09:22

  Niels Vestergaard formand for Vesterbro Lokalråd og med i bestyrelsen for Dugnad svarede 11. april Peter Christensen. Niels skriver blandt andet: “… Jeg er nemlig helt overbevist om, at de mange involverede i denne proces (herunder naturligvis ikke mindst beboere og stofbrugerne i området) er frustrerede over og kede af, at der er gået så lang tid uden, at det har været muligt at åbne det nye sted med værested og sundhedsrum.” …” Nu da Københavns Kommune er kommet et skridt længere omkring en mulig placering, skal et nyt borgermøde planlægges, ligesom vi også ønsker et webbaseret debatforum i gang, så placering m.m. kan debatteres grundigt.” Nils slutter svartet med at skrive: ” … Det ser nu ud til at gå i den rigtige retning, og jeg ser frem til et godt samarbejde, for jeg håber og tror da bestemt at du har ret Peter, når du skriver, at alle parter til syvende og sidst vil det samme.”

 • 4 Morten Fremming // apr 12, 2007 at 15:10

  Jeg synes forslaget om at placere sundhedsrummet i kødbyen lyder fornuftigt.
  Kødbyen er ikke et decideret beboelsesområde og ligger i fin afstand fra hovedbanegården m.m.

 • 5 Mette Seiding // apr 12, 2007 at 21:34

  Nej til sundhedsrum i Den Brune Kødby.

  Den brune kødby er af Københavns Kommune udråbt til børnekulturelt centrum, i national såvel som international sammenhæng. Hvis det stadig er kommunens hensigt med området synes placeringen af et sundhedsrum mildest talt ikke gennemtænkt.

  I den brune kødby har man samlet børneinstitutioner som Københavns Kommmunes Billedskole og Københavns kommunes musikskole, her har man øvelokaler for børn og unge. Rysensteen Gymnasium har undervisningslokaler her og vil være umiddelbar nabo til sundhedsrummet. Den brune kødby er stedet hvor der arrangeres udendørs børnemusikfestival, børnekulturmesser og meget andet. Et sundhedsrum/fixerum midt i samme område er efter min mening en temmelig tåbelig cocktail.
  Men hvis Børne- og ungdomskulturen i København har SÅ usædvanligt brede rammer, var det måske mere på sin plads og i stedets ånd at give plads til et nyt ungdomshus her i stedet?

  Hertil kommer at en placering af et sundhedsrum i umiddelbar nærhed af indre Vesterbros tættest beboede og meget børnerige karre, ikke synes særlig velovervejet. Slet ikke når et af hovedargumenterne er at sundhedsrummet skal medvirke til at afhjælpe belastningen af nærområdet.
  Sundhedsrummet er for brugere af lovlige stoffer, ikke fixerum for ulovlige stoffer -endnu. Derfor synes det arrogant at påstå at netop handelen og indtagelsen af de ulovlige stoffer i bydelen vil forsvinde fra gaden, når sundhedsrummet oprettes.

  Det er planen at sundhedsrummet, lige så snart man kan få lov, ændrer status til fixerum. I den forbindelse vil man i samarbejde med politiet oprette en “gentleman-zone”i en radius omkring fixerummet. En zone hvor der fx vil være helle for besiddelse af stoffer. En ordning der i Oslo har ført til at man i kvarteret omkring fixerummet har massive problemer med handel med alle slags stoffer. Zonen omkring et sundhedsrum placeret i den brune kødby vil ud over tæt beboelse omfatte såvel børnekulturelle aktiviteter og undervisningslokaler for gymnasiet.

  En placering af sundhedsrum i Abel Catrines Gade er af samme og mange andre årsager lige så tåbelig. Jeg mener det er på tide at forlange at DSB gør sig sit ansvar bevidst og hjælper kvarteret i stedet for bare at skrue op for marchmusikken. Det tidligere IC supermarked på hovedbanegården har stået tomt i årevis, det har egen indgang i gadeniveau og en placering der i alle henseender er OPTIMAL til funktionen.

 • 6 Kresten Anderskouv // apr 18, 2007 at 11:46

  Abel Catrines Gade 13 duer ikke som sundhedsrum.

  Vuggestuen Abel er adskilt fra gadens stofmisbrugere og deres affald ved en simpel sluse. Denne sluse udgøres af to porte, som definerer en bufferzone mellem Abel Catrines Gade og institutionens legeplads. Men dette område deler institutionen med netop Abel Catrines Gade 13. Skulle beslutningen om placering af sundhedsrum falde på Abel Catrines Gade 13, ville man derfor praktisk placere dem på institutionens legeplads.
  Det er på nuværende tidspunkt kun forsvarligt at drive institution på Abel Catrines Gade på grund af slusen og dens klare adskillelse fra gaden. Placering af sundhedsrum på Abel Catrines Gade 13 vil definitivt nedbryde denne adskillelse, hvorfor man er nødt til at finde en anden løsning – eller en anden bygning og legeplads til institutionen……..

 • 7 Dorthe Jensen // apr 19, 2007 at 19:07

  Nej til Sundhedsrum i Abel Catherines gade nr. 13.

  Som tilflytter til Kbh`s Kommune og Vesterbro, har jeg ivrigt fulgt med i den udvikling som er sket i bydelen de seneste år. Vesterbro har altid rummet og været symbolet for mangfoldigheden.

  Her findes alverdens butikker og kiosker, den rige akademiker, den fattige narkoman, middelklasse familien og deres børn, samt en masse børn og familier fra hele verdens riger. En farverig og koloritfyldt skare, som giver Vesterbro den charme som bydelen er kendt for.

  For nogle år siden valgte Kbh`s kommune at åbne en vuggestue med beliggenhed i Abel Catherines gade nr. 17, så kommunen kunne leve op til deres lovning om pasningsgaranti, men nu tyder den seneste udvikling, (har kun kunnet følge en lille debat i Vesterbro lokalavis), at selvsamme kommune overvejer og diskuterer et sundhedsrum for narkomaner, med beliggenhed klos op af den forholdsvise nyåbnet vuggestue. Jeg har ikke kunne læse mig frem til den præcise placering af Sundhedsrummet, men kan ikke forestille mig, hvordan dette vil kunne lade sig gøre, uden at Sundhedsrum og vuggestue skal dele udenomsarealer.

  Jeg er ikke selv mor, men kan ikke i min vildeste fantasi, forestille mig små børn og narkomaner færdes side om side i en dagligdag. Alle ved hvad der sker når et spædbarn finder en genstand fascinerende og spændende, ja så skal den undersøges og udforskes, smages på og berøres. Jeg tror at alle, ligesom jeg selv, ikke kan forestille os billedet af et lille spædbarn sidde med en fyldt og brugt kanyle i munden.

  Dette plus utallige andre skræmmebilleder vil blive realistiske, da børn fra 0-1år ikke har nogen bevidsthed, dette betyder at de ikke kan forudse konsekvensen af deres handlinger, da de ikke har den nødvendige viden og erfaring omkring hvad en kanyle, glasskår og cigaretskod er, og hvilke riscisi der kan afstedkomme.

  Jeg har tidligere selv arbejdet på en behandlingsinstitution for narkomaner, og har derfor utallige erfaringer med det svineri som de efterlader. Her tænker jeg på urin, eskrementer, opkast, cigaretskodder, brugte kanyler, knuste flasker m.m. Desuden har jeg i mit arbejde oplevet en del kriminalitet i form af hærværk og tyveri, for ikke at nævne utallige skænderier/slagsmål da mange af dem har psykiske problemer forårsaget af deres stofmisbrug.

  Jeg tror hverken at de forældre, børn og personale som er brugere af vuggestuen i Abel Catherines gade, vil trives under og med disse omstændigheder, og jeg ser at konsekvensen må blive, at nøglen i vuggenstuen må drejes om, da jeg ikke kan forestille mig hvordan et pædagogisk personale, skal kunne få solgt institutionen til nye forældre og deres små guldklumper.

  Dette vil betyde mange tomme pladser, dalende økonomi og dermed en langsom kvælende død…

  Som skatteborger i Kbh`s Kommune, forholder jeg mig utrolig skeptisk og undrende over for hvordan kommunen forvalter vores Skattekroner. Jeg tør ikke gætte på hvor mange millioner det har kostet at starte en ny institution op, for derefter at lukke den igen indenfor et par år.

  Mit opråb skal ikke forstås sådan, at jeg ikke synes, at narkomanerne ikke skal hjælpes (for det skal de). Ideen om et Sundhedsrum er ideel og ideologisk korrekt, men motivet til den nye institution tror jeg desværre ikke på. Målet med institutionen er at få narkomanerne væk fra gaden, hvor de for nogle står og skæmmer i gadebilledet. Betyder dette, at det derfor bliver lovligt, at stå og handle stoffer lige ved vuggestuen!?!….og hvad med de piger der tjener til deres stoffer via. prostitution, skal de gøre sig et spinkelt og sørgeligt forsøg på at sælge deres kroppe til familiefædre som kommer og bringer og henter deres børn!?! (tror disse piger har lidt nok nederlag)

  Der er kommet to foreslag til placering af det nye Sundhedsrum, og begge foreslag indbefatter børn indenfor tæt rækkevidde….Dette finder jeg stærkt kritisabelt og står undrende overfor tankegangen bag placeringen, hvordan kan man overhovedet tænke den tanke….Jeg er træt af at Kommunen råber op om anerkendelse og børns rettigheder, for hvor meget er der efterhånden i disse ord, og hvem taler efterhånden børnenes sag??? Personligt mener jeg, at det er en ommer, der må kunne findes en bedre placering for alle parter, ellers er der kun tilbage at sige “Fra vugge til krukke = at åbne og lukke”…..

 • 8 Per Møller // apr 26, 2007 at 15:43

  Efter min bedste overbevisning er ingen af de to steder overhovedet hensigtsmæssig. Hvis man absolut skal placerer sundhedsrummet et af de to steder er den Brune kødby nok det bedste valg – dels er det ikke placeret midt i et beboelsesområde, tilgængeligheden er god, og det må kunne laves/indrettes således, at det ikke er til voldsom gene for de mange mennesker, børn som voksne, der har deres færden!
  Desuden forekommer placeringen i Abel Cathrinesgade umiddelbart ved siden af en Vuggestue, som en forvaltnings- og planlægningsmæssig svipser! Her skal en mængde mennesker trygt kunne bringe og hente deres små kommende verdensborgere, uden konstant at skulle frygte for børns og egen sikkerhed! Det bedste ville utvivlsomt være at finde et helt tredie sted – f.x. er det længst nedlagte IC supermarked på Hovedbanegården nævnt som et rigtigt godt alternativ – selv om jeg også godt kan se bagdelene ved den løsning!!

  mvh.
  Per Møller

  Planlægger

 • 9 Rikke Trondhjem // apr 27, 2007 at 20:45

  Jeg synes det er vigtigt ikke at glemme brugerne af sundhedsrummet i den her sammenhæng. Der skal være plads til dem også. Jeg bor selv på Abel Cathrines gade og ser intet problem i et sundhedsrum her, det er jo her narkomanerne færdes. Jeg har dog set en brugerundersøgelse lavet af en her på sitet som siger at brugerne selv ville foretrække kødbyen, også netop fordi det ville være mest hensynsfuldt overfor andre, idet det er mere isoleret. Det synes jeg er et utrolig flot overskud fra mennesker som jeg kun kan forestille mig har det sværere end jeg. Så take a pick Abel Cathrines gade eller kødbyen, bare det sundhedrum bliver oprettet!

 • 10 Christian // maj 23, 2007 at 16:58

  Beboer – der gi’r op efter 12 år på Kbh. V skriver:
  Lav tilbuddet/forsøget dér, hvor narkomanerne befinder sig, hvis I vil have hurtige resultater. Det er under alle omstændigheder bedre end situationen i dag, hvor narkomanerne er overalt i det område, I kigger placeringsmæssigt på. Og der er Abel Cathrines Gade ideelt efter min mening.

  Lav en permanent løsning i Den Sociale Døgnvagt i Bernstorffsgade, hvis I vil have en langtsigtet løsning, der tager hensyn til, at det er et beboelsesområde m.m.

  Uanset hvad så flytter vi fra Vesterbro, og det vil jeg opfordre alle til, da jeg ikke tror på de reelle politiske hensigter med forsøget.

  Det er et fixerum, der brug for. Ikke et såkaldt sundhedsrum. Forsøget vil bare bevise, at rummet bruges i en eller anden grad UDEN det får effekt på nærmiljøets problemer med narkotika, pushere, prostitution og anden kriminalitet. Så set fra en beboer synsvinkel er forsøget dødsdømt på forhånd!

  Vh
  Christian
  Halmtorvet, Kbh. V

Smid en kommentar