FIXERUM TIL VESTERBRO

BLOG OM FIXERUM AF MICHAEL LODBERG OLSEN

FIXERUM TIL VESTERBRO header image 1

Støtteshow på Bremen for Fixerummet

december 9th, 2011 · Ingen kommentarer

D. 21 januar byder Frank Hvam velkommen til Danmarks sjoveste og fedeste støtteshow. En aften, hvor komikere og musikere går på scenen til fordel for Fixelancen – Danmarks første mobile fixerum.

Frank Hvam er aftenens vært og vil præsentere følgende venner og kollegaer:

Magtens Korridorer, Simon Kvamm, Christian Fuhlendorff, Kasper Eistrup, Jonatan Spang og Erik Clausen.

Et line-up, som du aldrig kommer til at opleve før eller siden.

Stilen er totalt afslappet. Indholdet er skarpt. Pengene skal gå til det velgørende formål, ikke til glimmer og scenelys. Vi tænder en olietønde og hygger i skæret. Komikerne optræder; én mand, én mikrofon. Musikerne; mere eller mindre unplugged. Du skal baredukke op og lade dig underholde big time.

www.bremenlive.dk

→ Ingen kommentarerTags: Fixerum · Mobil Fixerum · narkomaner · Vesterbro

Regeringen vil etablere Fixerum!

november 24th, 2011 · Ingen kommentarer

R, S, SF og E har sagt fixerum i 8 år. Så får de magten og lave første finanslov – UDEN fixerum. 5 dør om ugen. Dette tal kunne være 2-3 hvis stat og kommuner indførte fixerum. Men så kom den så i dag: Regeringen vil indføre Fixerum! Fantastik arbejde fra Sophie Hæstorp Andersen (S) og Sundhedsminister Astrid Krag (SF) gør at regeringen nu vil etablere fixerum! Læs Politikens artikel om det her.

Fixerum skulle have været indført for længe siden. Viden har være tilgængelig i mange år! Så fra politiken.dk:

Foreningen Fixerum: Poltikerne skulle have handlet i går
Regeringen baner vejen for offentlige fixerum til narkomaner.

AF Jakob Hvide Beim

»Som man ville sige det på gaden: Det er godt, at de endelig får fingeren ud«.

Sådan siger Michael Lodberg Olsen, der er formand for Foreningen Fixerum, efter at regeringen har gjort det klart, at den vil bane vejen for offentlige fixerum.

I årevis har Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten presset på for at indføre fixerum, hvor narkomaner kan indtage deres ulovlige stoffer under hygiejniske og kontrollerede forhold.

Det har dog ikke været muligt at realisere planerne under den borgerlige regering. Men i september vandt partierne magten i Danmark, og derfor er det på tide, at de lancerer konkrete planer, mener Michael Lodberg Olsen.

»Nu har de sagt fixerum, fixerum, fixerum i otte år, og alligevel formåede de at præsentere en finanslov uden fixerum. Nu virker det som om, at de tager dem selv og stofmisbrugerne seriøst«, siger han.

Langer ud efter MF’erne
Erfaringer fra udlandet viser, at fixerum kan nedbringe dødeligheden blandt narkomaner. Ifølge Michael Lodberg Olsen viser forskellige rapporter, at antallet af dødsfald kan skæres med mellem 35 og 70 procent.

»De folkevalgte har haft den her viden i 15 år og alligevel har man ikke gjort noget. I Danmark dør der fem narkomaner om ugen. Det kunne have været to eller tre. Tænk sig, at stofbrugernes liv ikke har betydning. Det kan ikke gå hurtigt nok. Det skulle have været i går«, siger han.

Allerede i dag driver Foreningen Fixerum et privat fixerum i København. De cirka 75 frivillige i foreningen samarbejder om at betjene en mobil ambulance, hvor narkomaner kan møde op for at fixe.

Michael Lodberg Olsen ser helst, at politikerne også opretter mobile enheder i stedet for udelukkende at benytte permanente fixerum.

»Det bedste ville være, hvis misbrugerne får mindre, permanente rum og nogle mobile enheder som supplement. Optimalt har de åbent døgnet rundt«, siger han.

Kræver lovændring
Københavns Kommune har i lang tid undersøgt mulighederne for at oprette fixerum og i et notat fra socialforvaltningen fremgår det, at fixerum er ulovlige, som loven er skruet sammen i dag.

»Det er Rigsadvokatens holdning, at eventuel etablering af stofindtagelsesrum i Danmark forudsætter udtrykkelig lovhjemmel for, at besiddelse af narkotika til eget brug i rummet er lovligt«, står der i notatet fra juni.

DOKUMENTATIONNotat fra Københavns Kommune(eksternt link – pdf)

Ifølge Ritzau har Indenrigsministeriet og Justisministeriet konkluderet det samme, og derfor vil regeringen nu foretage de nødvendige lovændringer.

Forslag: Brug lokaler på Vesterbro
Men Michael Lodberg Olsen afviser, at det kræver en lovændring at oprette fixerum, og henviser til, at juraprofessor Vagn Greve har hævdet det samme over for dagbladet Information.

Derfor bør Københavns Kommune hurtigst muligt indrette et fixerum i de lokaler på Vesterbro, hvor kommunen driver et sundhedsrum, mener Michael Lodberg Olsen.

I dag kan narkomaner bruge sundhedsrummet til at søge råd og vejledning fra sundhedsfagligt personale, men de kan ikke indtage stoffer på stedet.

»Sundhedsrummet har 20-25 besøgende om dagen. Hvis stedet bliver et fixerum, kan man sætte et nul bag tallene«, siger Michael Lodberg Olsen.

Sundshedsminister Astrid Krag forventer, at de offentlige fixerum er en realitet senest i begyndelsen af 2013.

Link til artikel på Politiken.dk

→ Ingen kommentarerTags: Fixerum · Mobil Fixerum · narkomaner

Liberal Alliance: Forslag om Fixerum

november 22nd, 2011 · Ingen kommentarer

B14 Forslag til Folketingsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum

Fremsat den 22. november 2011 af Joachim B. Olsen (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Thyra Frank (LA) og Anders Samuelsen (LA)

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum

Folketinget pålægger regeringen i folketingsåret 2011-12 at fremsætte lovforslag, der etablerer hjemmelsgrundlaget for etablering af stofindtagelsesrum, hvor hårdt belastede stofmisbrugere – uden strafferetlige sanktioner – kan indtage medbragte stoffer under overvågning og supervision fra sundhedsfagligt personale, få fornøden øvrig vejledning og blive henvist til øvrige nødvendige hjælpe- og behandlingstilbud.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne finder, at der bør etableres hjemmel til, at hårdt belastede stofmisbrugere får adgang til stofindtagelsesrum i områder, hvor der findes åbne stofscener.
Etablering af stofindtagelsesrum er et led i forebyggelses- og behandlingsindsatsen med henblik på at reducere den høje dødelighed blandt stofmisbrugere i Danmark, reducere smitterisikoen og andre skadevirkninger og sikre tidligst mulig indledning af nødvendige øvrige behandlingstiltag og -forløb i forebyggende øjemed.
Det skal derfor sikres, at stofindtagelsesrummene indrettes på en sådan måde, at tilbuddet kommer de hårdest belastede stofmisbrugere til gavn. Stofindtagelsesrum bør således etableres som lavtærskelstilbud, hvor der ikke stilles større krav, end at målgruppen bestående af de hårdest belastede stofmisbrugere vil søge, få adgang til og gavn af tilbuddet. Dertil bør stofindtagelsesrummene indrettes på en sådan måde, at brugerne af tilbuddet også kan indtage stof ved inhalering, således at tilbuddet vil rumme mulighed for, at intravenøse stofmisbrugere i forbindelse med brug af tilbuddet kan skifte til mindre risikable stofindtagelsesmåder.
Det bemærkes, at stofindtagelsesrum kan forventes at være omkostningseffektive som følge af besparelser i det øvrige sundhedsvæsen, da en række behandlingskrævende og omkostningstunge følgesygdomme vil kunne undgås, når stofmisbrugerne indtager stofferne under hygiejniske forhold og sundhedsfaglig supervision. Dertil bør det kunne forventes, at etablerede stofindtagelsesrum vil have en positiv effekt på ressourceforbruget i forbindelse med ordens- og sikkerhedsmæssige politiopgaver i lokalområder med åbne stofscener.
De etablerede stofindtagelsesrum skal løbende monitoreres med henblik på sikring af fortsat udvikling af dette sundhedstilbud og sikring af den størst mulige skadesreducerende effekt og brugertilfredshed.
http://www.ft.dk/samling/20111/beslutningsforslag/B14/som_fremsat.htm#dok

→ Ingen kommentarerTags: Fixerum · narkomaner · stofbrugere · velfærd

Finansloven: Ingen fixerum!

november 21st, 2011 · Ingen kommentarer

Finanslov Skandale 2011:
INGEN HANDLING OG PENGE TIL DE MEST UDSATTE BORGERE:
STOFBRUGERNE FÅR IKKE FIXERUM

Rød regering beslutter ikke at nedsætte dødeligheden blandt stofbrugerne.

Trods massivt flertal og valgløfter springer regeringen og Enhedslisten over de mest udsatte borgere i Danmark: De forfulgte borgere – der er udstødte social, sundheds og borgerretsligt; borgere der er afhængig af stoffer og lever et liv på gaden.

Dødeligheden blandt danske stofbrugere er en af de højeste i EU. Fixerum nedsætter dødeligheden fra 35-70% viser erfaringer fra 94 fixerum i EU, Australien og Canada.

Fixerum nr 95 i verden, og det første af sin slags i Danmark, er det Mobile Fixerum på Vesterbro i København. Et privat initiativ med privat støtte og frivillige der bidrager. Lige nu over 75 frivillig hvoraf 40 læger og sygeplejersker. Det Mobile Fixerum er langt fra nok til at nedsætte dødeligheden markant.

Vi har nu ventet i langt over 15 år på bedre forhold. Om det har været en rød eller blå regering der har styret landet – er der ikke sket noget: Stofbrugernes liv og værdighed bliver ikke prioriteret!

Københavns Kommune Socialborgmester Mikkel Warming kommentar til finansloven var i Politiken: ”Det er ærgerligt, at de ikke er blevet en del af finansloven, men det er ikke en katastrofe.”

At det ikke er en katastrofe, at der unødigt dør 5 borgere om ugen kan undre – når vi ved at tallet uden problemer og med få midler kan nedsættes til 2-3 om ugen!

Finansloven gør at det Mobile Fixerum skal fortsætte minimum 2012 ud – udelukkende på private midler og med frivillig arbejdskraft.

→ Ingen kommentarerTags: Fixerum

Del et knus

november 19th, 2011 · Ingen kommentarer

Del et knus for støtte til det mobile fixerum og etablering af permanente fixerum.

Sådan gør du:
1. Tag et billede af dig selv eller dine venner mens I omfagner hinanden.
2. Upload billedet til Facebook
3. Nu skal du tagge personerne i billedet OG Fixerum Vesterbro
4. Del billedet på Fixerum Vesterbros wall

Så nemt er det!

Du kan læse mere om hvordan du kan hjælpe fixerummet med et knus.

→ Ingen kommentarerTags: Fixerum · Mobil Fixerum · narkomaner · stofbrugere · Vesterbro

Mobile Injection Room

oktober 5th, 2011 · Ingen kommentarer

The Mobile Injection Room Down Town Vesterbro, Copenhagen.

Produced by Jonas Schnack Krog and Stina Nørager Frandsen, Danish School of Media and Journalism 2011.

→ Ingen kommentarerTags: Fixerum · Mobil Fixerum · narkomaner · velfærd · Vesterbro

Ugeskrift for Læger om Mobil Fixerum

oktober 3rd, 2011 · Ingen kommentarer

“Hold kæft, de har noget god heroin – derinde”.
Han står på dørtrinnet og peger med tommelfingeren bagud og ind i rummet i den cremefarvede Ford Transit CL, hvor han netop har fixet sin egen medbragte heroin.
Den sorte kasket er blålig efter år i sol, blæst og regn, ansigtet mere rynket end alderen burde tilsige, og tænderne inde bag det store rødlige fuldskæg præget af alt for mange år på Vesterbro i København.
En halv time før var dagens første bruger af det nystartede mobile fixerum – der denne dag holder ud for Mændenes Hjem i Lille Istedgade – knap så kæphøj.
En patruljevogn stoppede ham, og betjentene pegede på en lille plastpose med et illegalt indhold, der lå få meter bag ham. Et forhør tog sin begyndelse. Hans besværgelser hakkede, munden stod let åben. Hans øjne flakkede, men han fik lov at gå.
Den mandlige narkoman har med det mobile fixerum fået et lille helle på Vesterbro, hvorfra det nødvendige, men illegale stof kan indtages under ordnede forhold med sundhedsfagligt opsyn.

Sådan starter Ugeskrift for Læger artiklen om det mobile fixerum og den frivillige læge Kasper Iversen der er en af initiativtagerne.

Læge Kasper Iversen siger blandt andet i artiklen: “Det har altid været svært for mig at se på, at så mange stofmisbrugere skal dø af en overdosis – i Danmark dør omkring 300 årligt, og det er et af de højeste antal i Europa – når løsningen er så simpel: Et ordentligt, sikkert og hygiejnisk sted, hvor de kan fixe”

Læs artikel her

→ Ingen kommentarerTags: Fixerum · Mobil Fixerum · velfærd · Vesterbro

Læge om mobilt fixerum

september 17th, 2011 · Ingen kommentarer

Læge Kasper Iversen fra Foreningen Fixerum giver en briefing om det mobile fixerum.

→ Ingen kommentarerTags: Fixerum · stofbrugere · velfærd · Vesterbro

Mobilt fixerum dag 2

september 16th, 2011 · Ingen kommentarer

→ Ingen kommentarerTags: Fixerum · stofbrugere · velfærd · Vesterbro

Mobilt fixerum

september 14th, 2011 · 1 kommentar

Fixerum og førstehjælp til stofbrugere

Københavnske stofbrugere får nu tilbud om et mobilt fixerum kombineret med førstehjælp. Foreningen Fixerum har indrettet en ambulance bemandet med frivillige læger og sygeplejersker, som møder stofbrugerne, hvor de er, og yder professionel sundhedshjælp i de mest berørte kvarterer på Vesterbro. Ambulancen er på gaden første gang den 12. september.

I et forsøg på at bryde med 35 års visionsløs narkotikapolitik på Vesterbro i København, sender Foreningen Fixerum nu en ambulance på gaden, som fungerer som et mobilt fixerum for stofbrugerne. Ambulancen bemandes med frivilligt sundhedspersonale, som kan yde førstehjælp og behandling i de tilfælde, hvor stofbrugere kommer i livstruende situationer.

Hvert år dør omkring 300 stofbrugere af en overdosis i Danmark. Det er et af de højeste tal per indbygger i Europa. I mange andre europæiske storbyer er der etableret fixerum med sundhedsfagligt personale, der sikrer, at stofindtagelsen finder sted under kontrollerede og
hygiejniske forhold, så risikoen for smitsomme sygdomme og dødsfald reduceres.

”Vi ved fra udlandet, at fixerum og førstehjælp på gadeplan redder liv og skaber markant bedre sundhed for en meget udsat gruppe borgere, der i dag er henvist til at indtage stoffer under uhygiejniske forhold på gaden. Folketinget ønsker ikke at hjælpe stofbrugerne til et mere anstændigt liv. Derfor søsætter vi nu dette initiativ”, siger Michael Lodberg Olsen, der er formand for Foreningen Fixerum.

Sidste år viste en meningsmåling foretaget af Gallup for Berlingske Tidende, at flere end syv ud af ti danskere støtter etableringen af fixerum, og de udenlandske erfaringer taler deres tydelige sprog: Udover at skabe tryghed og bedre hygiejne for stofbrugerne, opnår samfundet en række sidegevinster i form af færre kanyler på gaderne, mindre kriminalitet og færre unødvendige dødsfald.

”Det er jo helt banalt et spørgsmål om liv og død og om menneskelig værdighed. Vil vi som samfund acceptere at lade unge mennesker dø for øjnene af os under så nedværdigende forhold, som stofafhængighed kan være, eller vil vi bruge vores sunde fornuft og tage ansvar”, siger Kasper Iversen, der er læge og bestyrelsesmedlem i Foreningen Fixerum.

Foreningen Fixerum sender sin ambulance på gaden første gang mandag den 12. september klokken 17. Ambulancen vil indledningsvist være på Vesterbro to eftermiddage og aftener om ugen. Foreningens økonomi hviler på frivillige bidrag, herunder sociale aktier a 25.000 kroner. De første to aktier er tegnet af komiker Frank Hvam.

Foreningen Fixerum består af over 45 frivillige og en bestyrelse bestående af social iværksætter Michael Lodberg Olsen, læge Kasper Iversen, komiker Frank Hvam, journalist Ole Hoff-Lund, jurist Emil Kiørboe og fundraiser Mads Kulmbak.

→ 1 KommentarTags: Fixerum · narkomaner · stofbrugere · Vesterbro

MUSEUM FIXERUM

marts 9th, 2011 · Ingen kommentarer

MUSEUM FIXERUM – En dag fra værdighed
RECEPTION fredag 11/3 kl. 17-19

Fixerum på Vesterbro er sat ud af funktion og midlertidigt omdannet til MUSEUM FIXERUM. Et fogdeforbud lukkede det private fixerum en dag før åbning. Nu inviterer MUSEUM FIXERUM til udstillingen En dag fra værdighed, som sætter fokus på netop fixerummets funktion og potentielle gavn: Hvordan fungerer et fixerum og hvordan kan det bidrage… til en positiv udvikling i lokalsamfundets udfordringer med stofmisbrug?

UDSTILLING 11.3 – 17.3

Åbningstider:
Hverdage 16-19
Weekend 13-17

Gratis entre.

→ Ingen kommentarerTags: Fixerum

Tilbage i lyskassen

marts 4th, 2011 · 2 kommentarer

Dagens billede i Politiken 2. marts 2011 af Martin Lehmann:

→ 2 KommentarerTags: Fixerum

Fogedforbud mod at redde liv!

februar 28th, 2011 · 2 kommentarer

Lyngby Fodgeret besluttede i dag at forbyde det private fixerum i kælderen Reventlowsgade 28. Det er ejerforeningen der har anlagt sagen med anklage om at det går mod ejerforeningens vedtægter og lokalplan. Det er en klar politisk beslutning at nedlægge fogedforbud. Tidligere var der i samme lokaler spilleklub – nu ville vi etablere en klub for stofbrugere.

Anders Moesgaard der ejer lokalerne udtaler at dagens fogedforbud koster menneskeliv. Han siger: ”Noget påstår at privat fixerum er en andenklasses løsning, men hvis liv er liv, kan man ikke fravælge det private fixerum, før der er en bedre løsning på bordet. Fixerum redder liv hvad enten det foregår på første eller anden klasse.”

Netværket omkring fixerum arbejder videre! Vi søger ejer- og andelsforeninger med reel interesse for at skabe bedre forhold for stofbrugere og vi skanner Kødbyen, hvor Københavns Kommune har over 5.000 m2 ledige lokaler. Samtidig ser vi på om man kan opstille en mandskabsvogn (evt. i forbindelse med det forestående Metrobyggeri) eller om man kan lave en mobil løsning.

Vedhæftet pressemeddelelse fra Anders Moesgaard:

Presse_28.02.11_Anders_moesgaard

→ 2 KommentarerTags: Fixerum

Kampen om offentlige fixerum

februar 25th, 2011 · 1 kommentar

Regeringen har i mange år sat en stopper for oprettelsen af offentlige fixerum. En samlet opposition i folketinget vil dog gøre fixerum til en realitet, hvis S og SF kan danne regering efter næste folketingsvalg.

Af Michelle Nielsen

Dan sidder sammenkrympet på knæ i sneen. Med hurtige bevægelser pakker han sit fixegrej ud på bænken foran sig. Hænderne ryster af kulde. Først to kugler kokain. Så rene kanyler og vat. Han hiver op i tre lag ærmer på underarmen og finder åren. Han fjerner kanylen, og blodet pibler frem på armen. Med en ren vatklump fjerner han blodet, mens han rejser sig og krøller grejet sammen. Med en distræt bevægelse smider han grejet i en beholder til brugte kanyler. Men en blodig vatklump bliver fanget i blæsten og flyver hen ad gaden. Dan opdager det ikke.

Det er ikke kun blodige vatklumper, der præger gadebilledet på Vesterbro i København. Sølvpapir, slanger og kanyler er også en del af hverdagen for beboerne i området.

Hvis stofmisbrugerne havde et rum, hvor de kunne indtage deres stof, ville det forbedre forholdene – ikke kun for stofbrugerene men også for omgivelserne. Det mener en samlet opposition. Regeringen har i mange år forhindret, at de store byer kunne oprette fixerum. Men hvis S og SF kan danne regering efter næste folketingsvalg, vil det blive lavet om.

Regelrytteri

Forslaget om et rum, hvor stofmisbrugere kan indtage deres stof under overvågning af sundhedsfagligt personale, har skabt diskussion i folketinget i mange år. Regeringen ønsker ikke fixerum, da det ville være at gøre stofbrugerne en bjørnetjeneste, siger sundhedsordfører Birgitte Josefsen (V):

»Man skal ikke fastholde folk i deres narkomani, man skal hjælpe dem ud af det. Det er total misforstået omsorg at sige, at nu kan I bare stå her og indtage alle de stoffer, I har lyst til«, siger hun. Regeringen mener desuden, at det ville være et brud på FNs narkotikakonventioner at tillade fixerum.

Det er noget pjat og regelrytteri, mener sundhedsordfører Sophie Hæstorp Andersen (S):

»Jeg mener, at praksis har overhalet den virkelighed, der var i 1961, da man underskrev konventionerne«. Hun påpeger også, at lande som Tyskland, Holland og Norge har oprettet fixerum uden nogen form for respons fra FN.

Professor i strafferet ved CBS Vagn Greve mener da heller ikke, at der skulle være nogle hindringer på det strafferetslige område i Danmark for at oprette fixerum.

»Det er jo ikke ulovligt at indtage stoffer – kun at besidde dem«, siger han, men forklarer at der skal en lovændring til, hvis man skal kunne forhindre politiet i at gå ind i fixerum og anholde stofbrugerne for besiddelse. Det er dog allerede sådan, at stofmisbrugerne kun får en advarsel, hvis de stoffer på sig til eget forbrug.

»Så der findes allerede en vis rummelighed i lovgivningen for, at man selvfølgelig ikke står og slår folk ned, som er afhængige af stoffer. Men at man netop går efter at hjælpe dem i stedet for at kriminalisere dem,« siger sundhedsordfører Sophie Hæstorp Andersen (S) . Hun pointerer også, at det handler om at lave en sammenhængende lovgivning på området, så man ikke straffer stofmisbrugerne for at benytte de offentlige fixerum.

Uhumske forhold

Ved Café Dugnad på Vesterbro, der er et værested for narkomaner, står 45-årige Kim Kruuse og varmer sig på en kop kaffe. Han har været stofmisbruger i ti år og forstår godt de praktiske problemer i diskussionen om fixerum.

»Jeg ved godt, at det bliver svært for politiet, hvis der kommer til at foregå en hel masse salg udenfor fixerummene, men der bliver benhård selvjustits. Vi er alle sammen interesserede i at få fixerum og vil ikke gøre noget for at ødelægge det«, siger Kim Kruuse.

De forhold, stofbrugerne har nu, er nemlig meget uhumske, forklarer han:

»Folk sidder bag parkerede biler, i opgange og på toiletter. Det er jo meget farligt med alle de følgesygdomme, man kan få«. Kim Kruuse er også bekymret for omgivelserne og børnene i området.

»Jeg ville ikke selv bo her med mine børn. Man kan jo ikke sætte sit barn ned i sandkassen uden først at tjekke, om der ligger kanyler og flyder«.

Beboerne vil ikke vente

Beboerne på Vesterbro i København kan dog ikke vente på en eventuel ny regering. Et privat initiativ vil nu trodse regeringens beslutning og åbne Danmarks første fixerum den 1. marts i en kælder på Vesterbro.

»Vi kan nok i snit redde 20 liv om året ved at have frivillige til at holde opsyn, der så kan træde til, hvis en bruger bliver dårlig eller tager en overdosis«, siger Michael Lodberg Olsen. Han bliver leder af det nye fixerum og var indtil august sidste år leder af cafeen Dugnad, et værested for stofbrugere. Michael Lodberg Olsen mener nemlig, at det vil tage minimum to-tre år inden offentlige fixerum bliver en realitet med en ny regering.

»Hvis det går, ligesom det gjorde med lægeordineret heroin, så tager det i hvert fald et par år, og det kan vi simpelthen ikke vente på«, siger han.

Stofbrugeren Kim Kruuse har været med til at teste faciliteterne i det nye private fixerum: »Det er virkelig godt. Varmt og sterilt. Lige som det skal være.«

Initiativet har dog mødt stor modstand fra beboerne i bygningen, hvor fixerummet skal åbne. Michael Lodberg Olsen, der selv har boet på Vesterbro i 14 år, kan godt forstå, at ingen vil være prøveklude, og at rummet måske ikke har den optimale placering. Han kan dog ikke se nogen bedre løsning lige nu.

Sophie Hæstorp Andersen kan udmærket godt forstå den frustration, der har resulteret i det private initiativ.

»Nu har vi snakket om fixerum i ti år, men der ikke sket noget som helst. Men jeg så nu helst, at vi fik lovgivningen på plads først«, siger hun.

Det private fixerum har også mødt politisk modstand og kan gå hen og blive en prøvesag i retten, der vil afgøre om private fixerum er ulovlige eller ej. Men Sophie Hæstorp Andersen lover, at hvis oppositionen vinder det næste folketingsvalg vil offentlige fixerum blive en realitet:

»Jeg ved stadig ikke, hvilken løsning der er den smarteste, men vi har bare sagt, at det skal kunne lade sig gøre«.

→ 1 KommentarTags: Fixerum

Åbent brev til Overborgmesteren om etablering af Fixerum

januar 31st, 2011 · Ingen kommentarer

Åbent brev til Overborgmesteren om samarbejde omkring placering og etablering af Fixerum på Vesterbro

Vi er en gruppe af borgere på Vesterbro der over tre overborgmestre har kæmpet for at få et fixerum til Vesterbro. Vi har skrevet breve, afholdt møder, udstillinger, støttekoncerter, udgivet cd og haft langt over 100 politikere på rundtur på Vesterbro …..
I alle årene har flere jurister sagt, at det ikke er ulovligt at lave fixerum. FN sidestiller fixerum med at udlevere rene kanyler til stofbrugerne, som staten og Københavns Kommune gør nu.

Vi har derfor besluttet at lave et fixerum for at få sagen afprøvet. En erhversmand har henvendt sig om
kælderlokaler i Reventlowsgade, han gerne vil stille til rådighed. Han er så småt i gang med at gøre
lokalerne klar……..

Overborgmester_fixerum_30.01.11

→ Ingen kommentarerTags: Fixerum · narkomaner · Narkotika · Vesterbro